Bütün kateqoriyalar

YUJNO-URALSK ZAVOD

Maqnezium sulfat (maqnezium sulfat 7-su) “SUFMC” – tərəvəzlərin, meyvə ağaclarının, bəzək bitkilərinin kök və yarpaq örtüyü üçün istifadə olunan mineral gübrədir. Suda həll olunan ağ toz şəklində təqdim olunur. Alət partlayışa və odadavamlıdır, lakin selikli qişalar və dəri ilə təmasdan qaçaraq onunla eynək və maska ilə işləmək lazımdır. Bu gübrənin neytral, sod-podzolik və bir az turşu torpaqlarda optimal istifadəsi nəzərdə tutulur. Maqnezium sulfat bitkilərin göbələklərə, zərərvericilərə, əlverişsiz hava şəraitinə qarşı müqavimətini artırır. Həmçinin, bu vasitə toxumların cücərməsini sürətləndirir, hazır məhsulun dadını və keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Torpağı qazarkən xiyar və pomidorun altına 7-10 q/m2, digər tərəvəzlər üçün doza 10-15 q/m2, ağaclar üçün gövdə dairəsinin 1 m2-ə 30-35 qram tətbiq edilir. . Kök sarğı vegetasiya dövründə hər 15-20 gündə 25 q / 10 l su, yarpaq (çiləmə yarpaqları) 15 q / 10 l su məhlulu ilə aparılır.