Bütün kateqoriyalar

Cultifort soluble

Suda həll olunan Cultifort gübrələri tozşəkilli olub, suda təmamilə həll olunur, xlorsuzdur.