Bütün kateqoriyalar

Scalex Green K

Suda tövsiyyə edilən miqdarda yaxşı həll olur, çöküntü vermir, bitkidə qalıq miqdarı qalmır.