Bütün kateqoriyalar

Cultimar plus

Vegetasiya mərhələsində əsasən meyvə, sitrus, zeytun bağlarında, üzümlüklərə, dekorativ ağacların qida elementlərinə olan tələbatının ödənnilməsi üçün yemlənmə gübrəsi kimi tətbiq edildikdə yaxşı səmərə əldə olunur.