Bütün kateqoriyalar

NP(S)20:20(14)

Fəal kaliumla zəngin torpaqlar üçün kükürd tərkibli kompleks gübrə. Kükürdə təlabatı olan bitkilər üçün yazda tətbiq etmək üçün ideal gübrədir: bitkilərin fəak böyüməsini təmin edir, onların imunitetini yüksəldir, məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırır, dənli taxıl bitkilərində zülalın miqdarını artırır və günəbaxanın, rapsın toxumunun yağlılığını yüksəldir.