Bütün kateqoriyalar

NPK(S) 15:15:15(10)

İstənilən tip torpaq və bitki üçün uyğun olan kompleks gübrədir, cərgəarası və texniki bitkilər üçün istifadəsi səmərəlidir – xüsusən də əkinlə və əkin qabağı. Həm də yazlıq dənli taxıl bitkiləri üçün ideal ilkin gübrədir. Tərkibindəki kükürd azot və fosforun yaxşı mənimsənilməsini təmin edir, kalium isə toxumlara və kökümeyvələrə zülalların tez daşınılmasında iştrak edir.